• /h/b/hbl.jpg

    Velkommen til Harald Blåtands Laug.

    Stiftet i 2014 med henblik på at udbrede kendskabet til
    vikingerne, Vestsjælland og Danmark.

Harald Blåtands Laug er grundlagt i 2014 for med godt humør at udbrede kendskabet til vikingerne, Vestsjælland og Danmark, samt understøtte venskab og kulturmødet mellem mennesker og nationer. Lauget er inspireret af vikingekongen Harald Blåtand, der dannede staten Danmark og med vikingeborgen Trelleborg skabte grundlaget for Vestsjællands handel og internationale relationer. Disse visioner ønsker Harald Blåtands Laug at videreføre gennem sine medlemmer af Lauget.
Laugets medlemmer bliver udvalgt og inviteret til at være en del af Lauget, idet der lægges vægt på medlemmernes internationale relationer, et positivt og inspirerende livssyn, samt lyst til at være ambassadører for Lauget.
Optagelsesceremonien foregår på vikingeborgen Trelleborg. Medlemmerne, der bærer en pin med Laugets logo, er alt fra kunstnere, ambassadører, forenings- og forretningsfolk, samt ledere fra mange lande. Medlemmerne kan indstille forretningsforbindelser til optagelse, og herved give disse en unik oplevelse.

Vi er med i Harald Blåtands Laug på grund af de spændende mennesker man møder. Det handler ikke om business, men om gode relationer, 2 årlige møder, samt udveksling af historier og oplevelser fra hele verden.

/b/a/banner1_1.jpg

Overrækkelse af kobberætsninger fra lokal billedkunstner

Den 23. august overdrog den korsoranske billedkunstner og laugsmedlem Susanne Thea 2 kobberætsninger af hendes parafrase over Bayeux tapetet til lauget. På billedet viser udsnittet Harald Godwinsons kroning. De smukke billeder søges hængt op som fast inventar i laugstuen.

/b/a/banner3_1.jpg

Logoets historie

”LOGO udarbejdet af Sjællandske

Logoet er cirkelrundt, og skal illustrere 2 ting.
For det første er anlægget på Trelleborg cirkelformet, og for det andet var Kong Harald Blåtand møntherre.

Læs logoets historie her.