Laugstyrelsen for Harald Blåtands Laug foran langhuset på Trelleborg
Laugstyrelsen for Harald Blåtands Laug foran langhuset på Trelleborg

Overrækkelse af kobberætsninger fra lokal billedkunstner

Den 23. august overdrog den korsoranske billedkunstner og laugsmedlem Susanne Thea 2 kobberætsninger af hendes parafrase over Bayeux tapetet til lauget. På billedet viser udsnittet Harald Godwinsons kroning. De smukke billeder søges hængt op som fast inventar i laugstuen.

Årsmødet 2017

Det årlige laugmøde blev afholdt på Gerlev Idrædtshøjskole, med efterfølgende middag. Der deltog 22 af laugsmedlemmer - og laugsmedlem Jesper Rønn Kristiansen gav en flot præsentation af Ny Trelleborg - medlemmerne kan læse referatet på den lukkede del af hjemmesiden.

Arrangementer

Juli 2017:

Lauget foretog endnu en vellykket optagelse af udenlandske medlemmer da ambassadørerne fra Albanien, Indien og Østrig blev optaget den 17. juli 2017 på Trelleborg. Grundet vikingefestivallen kunne lauget ikke benytte det traditionsrige langhus. Men dette blev der til fulde kompenseret ved en højtidelig ceremoni nede ved selve Tude Å bag ved ringborgen. De nye medlemmer fik lejlighed til at se og opleve vikingerne "live", og tog sig god tid til at tale med vikingerne på vejen tilbage ud af Trelleborg .

 

Juni 2017:

Den 11. juni 2017 optog lauget ambassadører fra Grækenland, Slovenien og Venezuela, samt en ansat hos UN. Optagelsen var kulminationen på et godt besøg fra ambassaderne hvor lauget viste Vestsjælland frem for gæsterme. Gæsterne blev afhentet i København i busser fra Egons. Først frokost på Gerlev Idrætshøjskole, derefter rundvisning og optagelse på Trelleborg. Herefter besøgte gruppen Guldagergård og rundede af på Borreby Gods inden de blev kørt hjem til København igen.

Logo

”LOGO udarbejdet af Sjællandske

Logoet er cirkelrundt, og skal illustrere 2 ting.
For det første er anlægget på Trelleborg cirkelformet, og for det andet var Kong Harald Blåtand møntherre.

Læs logoets historie her.