Juli 2017:

Lauget foretog endnu en vellykket optagelse af udenlandske medlemmer da ambassadørerne fra Albanien, Indien og Østrig blev optaget den 17. juli 2017 på Trelleborg. Grundet vikingefestivallen kunne lauget ikke benytte det traditionsrige langhus. Men dette blev der til fulde kompenseret ved en højtidelig ceremoni nede ved selve Tude Å bag ved ringborgen. De nye medlemmer fik lejlighed til at se og opleve vikingerne "live", og tog sig god tid til at tale med vikingerne på vejen tilbage ud af Trelleborg .

 

Juni 2017:

Den 11. juni 2017 optog lauget ambassadører fra Grækenland, Slovenien og Venezuela, samt en ansat hos UN. Optagelsen var kulminationen på et godt besøg fra ambassaderne hvor lauget viste Vestsjælland frem for gæsterme. Gæsterne blev afhentet i København i busser fra Egons. Først frokost på Gerlev Idrætshøjskole, derefter rundvisning og optagelse på Trelleborg. Herefter besøgte gruppen Guldagergård og rundede af på Borreby Gods inden de blev kørt hjem til København igen.