• /h/b/hbl.jpg

    Velkommen til Harald Blåtands Laug.

    Stiftet i 2014 med henblik på at udbrede kendskabet til Danmark, Vestsjælland og Slagelse kommune.

/b/a/banner2_1.jpg

Arrangementer

Det årlige laugmøde blev afholdt på Gerlev Idrædtshøjskole, med efterfølgende middag. Der deltog 22 af laugsmedlemmer - og laugsmedlem Jesper Rønn Kristiansen gav en flot præsentation af Ny Trelleborg - medlemmerne kan læse referatet på den lukkede del af hjemmesiden.

Læs mere om tidligere arrangementer.

/b/a/banner1_1.jpg

Overrækkelse af kobberætsninger fra lokal billedkunstner

Den 23. august overdrog den korsoranske billedkunstner og laugsmedlem Susanne Thea 2 kobberætsninger af hendes parafrase over Bayeux tapetet til lauget. På billedet viser udsnittet Harald Godwinsons kroning. De smukke billeder søges hængt op som fast inventar i laugstuen.

/b/a/banner3_1.jpg

Logoets historie

”LOGO udarbejdet af Sjællandske

Logoet er cirkelrundt, og skal illustrere 2 ting.
For det første er anlægget på Trelleborg cirkelformet, og for det andet var Kong Harald Blåtand møntherre.

Læs logoets historie her.