Laugsstyrelsen

Harald Blåtands Laug drives til dagligt af en laugsstyrelse bestående af 8 personer. Det er disse 8 laugsmedlemmers ret og pligt at udpege potentielle nye laugsmedlemmer. Det gør de på baggrund af indstillinger fra laugets medlemmer. Det er ligeledes disse 8, der varetager kontakten til laugets støtter.

Og ikke mindst er det disse 8 der forestår indvidelsesritualerne.


Oldermand

Finn Berggren

International Advisor(DK)

Optaget 2014

Næstformand og skjald

Jens Grønkjær

Bestyrelsesformand(DK)

Optaget 2014

Formand

Svend-Erik Kristensen

Salgschef (DK)

Optaget 2014

Kasserer

Lis Tribler

2. viceborgmester (DK)

Optaget 2014

Anette Borg

Danmark / Denmark

Direktør, Slagelse Musikhus

Optaget 2015

Laugstyrelsesmedlem

Birgitte Dinesen

Godsejer (DK)

Optaget 2019

Laugstyrelsesmedlem

Knud Vincents 

Borgmester (DK)

Optaget 2022