Laugsstyrelsen

Harald Blåtands Laug drives til dagligt af en laugsstyrelse bestående af 8 personer. Det er disse 8 laugsmedlemmers ret og pligt at udpege potentielle nye laugsmedlemmer. Det gør de på baggrund af indstillinger fra laugets medlemmer. Det er ligeledes disse 8, der varetager kontakten til laugets støtter.

Og ikke mindst er det disse 8 der forestår indvidelsesritualerne.


Oldermand

Finn Berggren

Forstander, Gerlev (DK)

Optaget 2014

Næstformand og skjald

Jens Grønkjær

Konsulent (DK)

Optaget 2014

Formand

Svend-Erik Kristensen

Salgschef (DK)

Optaget 2014

Laugstyrelsesmedlem

Martin Smirnov Vølund

Direktør / CEO  (DK)

Optaget 2014

Kasserer

Lis Tribler

2. viceborgmester (DK)

Optaget 2014

Laugstyrelsesmedlem

Louise Lecanda

Advokat (H), partner (DK)

Optaget 2014

Laugstyrelsesmedlem

Birgitte Dinesen

Godsejer (DK)

Optaget 2019

Laugstyrelsesmedlem

John Dyrby Paulsen

Borgmester (DK)

Optaget 2019