Laugsstyrelsen

Harald Blåtands Laug drives til dagligt af en laugsstyrelse bestående af 8 personer. Det er disse 8 laugsmedlemmers ret og pligt at udpege potentielle nye laugsmedlemmer. Det gør de på baggrund af indstillinger fra laugets medlemmer. Det er ligeledes disse 8, der varetager kontakten til laugets støtter.

Og ikke mindst er det disse 8 der forestår indvidelsesritualerne.