Optagelse af laugsmedlemmer

Det er ikke muligt at søge om optagelse i Harald Blåtands Laug.

Nye medlemmer optages ved et indvidelsesritual efter at have været indstillet af et antal eksisterende laugsmedlemmer.

Lauget optager typisk nye medlemmer tre til fire gange årligt.