Stærke partnerskaber

Harald Blåtands Laug nyder godt af en række partnerskaber som muliggør driften af laugets aktiviteter.

Det er partnerskaber vi er stolte af og alle vores partnere er derfor også laugsmedlemmer. Partnerskaberne danner et kraftfuldt netværk, solidt funderet i det Vestsjællandske erhvervsliv og med stærke forbindelser ud i verden. Ikke ulig navnefaderen for vort laug.