Stiftelse og vedtægter

Harald Blåtands Laug stiftedes 22. maj under en strålende sol på Harald Blåtands Trelleborg. Hver enkelt laugsstyrelsesmedlem blev svoret ind med et lille veres af vise og velvalgte ord.
Ved samme lejlighed satte de otte medlemmer af laugsstyrelsen deres underskrift på laugets vedtægter som du kan se herunder.

Vedtægter.pdf

Oldermanden

Som oldermand og ældste her

du vid og klogskab bærer

med klar respekt vi på dig ser

behandler dig med ære

Laugskasseren

Med ansvar stort for tal og mønt

du regnskabspennen fører

den første mønt er godt begyndt

og intet må du sløre

Laugsformanden

Som fomand her for denne flok

du ansvar dig må tage

men ledelse er ikke nok

du også må behage

Laugsstyrelsesmedlemmet

Som én af otte os iblandt

du tjener i vor midte

dit samspil her vi rigtigt fandt

gid videt dit må smitte

Laugsnæstformanden

Som næstformand du har et kald

og ansvar klart at løfte

tillige skal du være skjald

og klar til alt at drøfte