Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Folkegave til støtte for opbygningen af Ny Trelleborg

Harald Blåtands Laug har i samspil med Destination Sjælland taget initiativet til at skabe grundlaget for en folkelig opbakning til gennemførelse af Ny Trelleborg.

 

I det øjeblik at Slagelse Kommune og Nationalmuseet giver grønt lys til igangsættelse af projekt Ny Trelleborg, hvor et udsnit af den oprindelige borg vil blive opført i fuld størrelse, vil Harald blåtands Laug invitere bestående netværk, organisationer og institutioner til at indgå i en Støttegruppe bag Folkegaven til Ny Trelleborg.

 

Der er på frivilligt grundlag nedsat en arbejdsgruppe, der vil koordinere indsamling og løbende holde Støttegruppen orienteret om udvikling og ideer.

 

Hvilken Folkegave påtænkes?

I samråd med Nationalmuseet er planen at indsamle midler til dækning af den bro, der skal gå over voldgraven til det nye udsnit af Ny Trelleborg.

Når valget er faldet på BROEN skyldes det, at broen er en begrænset og synlig gave, der kan markeres med information om Folkegavens bidragsydere.

 

BROEN vil samtidig stå som et symbol på ”sammenhæng mellem fortid og nutid” og ”Sammenhæng mellem lokalmiljø og vikingeborg”.

HANDEL OG UDVEKSLING

(Visited 88 times, 1 visits today)