Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Harald Blåtands Laugstue

Harald Blåtands laug benytter en særlig Laugstue ved alle optagelser og festlige lejligheder.

Laugstuen ligger i smukke omgivelser på Kragerup Gods ca. 20 minutters kørsel fra Trelleborg.

 

Kragerup gods historie kan dateres helt tilbage til 1327.

Siden 1801 er Kragerup gået i arv gennem ni generationer af slægten Dinesen.

 

Forfatteren Karen Blixen, født Dinesen (1885-1962), hører også til familien og kom på Kragerup i sine unge dage for at besøge familien.

Den nuværende ejer er Regitze Dinesen, der i 2022 overtog ejerskab og ansvaret for Kragerup efter sin moder Birgitte Dinesen, Hofjægermester, kammerdame og bestyrelsesmedlem i Harald Blåtands Laug.

 

Kragerup Gods er i dag såvel et stort moderne landbrug som et 4-stjernet hotel- og konferencecenter. Den smukke gamle hvælvingskælder og gamle godskøkken er renoveret og danner rammen for restaurant Blixen, hvor Harald Blåtands Laug har sin Laugstue liggende.

Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Kobberætsninger af parafrase

Den 23. august overdrog den korsoranske billedkunstner og laugsmedlem Susanne Thea 2 kobberætsninger af hendes parafrase over Bayeux tapetet til lauget. På billedet viser udsnittet Harald Godwinsons kroning. De smukke billeder søges hængt op som fast inventar i laugstuen.

 

Øverste parafrase, se ovenfor: Her ses kroningen af Harald. Titel: Kroning af Harald

Harald bliver kronet af ærkebiskop Stigand af Canterbury; en uhyre ambitiøs mand, der hverken nægter sig bordets glæder eller magtens sødme. Han er steget i graderne og er måske kommet tættere på paven. Dengang fulgte der med ærkebispeembedet stor rigdom og magt. På vægen står der skrevet ”In God we trust”, og kroningen overvåges af himlens budbringere.

 

Nederste parafrase, se ovenfor: Parafrase over Bayeux tapetet af Susanne Thea. Titel: Nybagt brød

Wilhelms kokke serverer friskbagt brød og stegt kylling. Krigernes skjolde bruges som borde. Normannerne er mætte, veltilfredse og hviler ud inden det store slag. En velnæret gås , der går fri ag suppegryden, står vagt i porten, så ingen fremmede kan snige sig ind.

DANERNES KONGE

(Visited 92 times, 1 visits today)