Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Harald Blåtands vikingborg – Trelleborg

Trelleborg ringfæstning fra vikingetiden blev bygget i 980 e.Kr. under kong Harald Blåtands regeringstid.

 

Vikingefæstningen ligger ca. 3 km øst for Storebælt mellem to floder, indtager en god strategisk position med vidstrakt udsigt, og er beskyttet på alle sider. Trelleborg består af en hovedfæstning og en yderafdeling. Hovedfæstningen var befæstet med en cirkulær vold beklædt med en egepalissade. Forsiden af ​​palisaden nåede næsten 8 m i højden, og volden blev yderligere befæstet med en V-formet grøft, der løb langs den cirkulære fæstning.

 

Der er fire indgangsporte i den cirkulære vold, en ved hvert hovedpunkt på kompasset. Indersiden af ​​hovedfæstningen var opdelt i kvadranter af to træbelagte aksiale gader. Disse løb mellem portvejene og mødtes i rette vinkler i midten og dannede derved hovedakserne i fæstningen. I hver af kvadranterne blev der bygget en karré bestående af fire ens langhuse (huse af Trelleborg-typen) omkring en lukket gård. Langhusene af Trelleborg-typen var ligesom fæstningen præget af ensartethed og symmetri. Hver af de 29,4 m lange bygninger var opdelt i tre rum. Der var et mellemrum (sal) på ca. 18 m i længden og en bredde på ca. 8 m; flere af disse viste sig at indeholde et centralt stensat ildsted. De to gavlrum var både kortere og smallere.

 

Uden for volden af ​​hovedfæstningen var der bygget en afdeling/borggård, indeholdende 15 langhuse og en kirkegård. Afdelingen var ligeledes beskyttet af en ydre vold med en port. Langhusene var 26,5 m lange og havde tilsvarende buede længdevægge. Husene var radialt arrangeret, med deres længdeakser pegende mod det præcise centrum af den cirkulære vold.

 

Trelleborg er det bedst befæstede og bedst bevarede af fem danske ringborge. De er alle inkluderet på UNESCOs foreløbige liste over verdensarvssteder. Fæstningerne vurderes således at være kulturarv af enestående universel betydning og derfor egnet til optagelse på verdensarvslisten. Fæstningerne har indsendt en ansøgning om optagelse på UNESCOs verdensarvsliste og afventer en afgørelse.

Harald_frise_til_tekster_100px bred_December2022

Trelleborg museum

Museet er åbent for offentligheden i sæsonen, der løber fra 1. april til 31. oktober. Der er lige nu adgang til udearealerne hele året uden for åbningstid. Museumsbygningen rummer udstillingsarealer, kontorer, reception med billetsalg og butik, café, toiletter mv. Udstillingen præsenterer og fortolker Trelleborgs historie, fundene fra fæstningen og andre ringborge, datidens liv og begivenheder samt Trelleborg. og fæstningerne i vikingetidskontekst, på dansk og engelsk. Foruden fortolkningspaneler og modeller vises originalfund fra udgravningerne i 1930’erne og 1940’erne ud over Danmarks eneste vikingeskjold, som blev fundet ved Trelleborg i 2008. En udendørs fortolkende paneludstilling om vikingetiden og fæstningen ligger i nærheden af ​​det rekonstruerede langhus.

 

Museet og kommunen er i gang med at udvikle og udbygge Museet med et nyt projekt: ’Ny Trelleborg’. Det er hensigten at etablere et nyt internationalt Oplevelses- og Videnscenter, der kan danne grundlag for forskning, fortolkning, præsentation og uddannelse af høj standard, og som skal sikre et frugtbart samarbejde mellem disse aktiviteter. Med i projektet er også rekonstruktioner af en række langhuse og en del af fæstningen.

 

Trelleborg Vikingemuseum byder på levende formidling, præsentation og undervisning ’on location’, det vil sige et af de steder, hvor folk boede og kæmpede for mere end 1000 år siden. Med realiseringen af ​​projektet ’Ny Trelleborg’ bliver det muligt at inddrage fortolkninger og præsentationer af nyere forskningsresultater og give museumsgæster en analog såvel som en interaktiv oplevelse af vikingetiden.

HANDEL OG UDVEKSLING

(Visited 185 times, 1 visits today)