Harald Blåtands Laug åbner sæsonen med succes

Årets første optagelse i Harald Blåtands Laug blev en mindeværdig dag for såvel de nye kandidater som for Laugstyrelsen.

Der var ikke mindre end 7 nye medlemmer, der blev optaget på Trelleborg under festlige rammer.

Blandt de nye medlemmer var den ukrainske ambassadør Mikhailo Vydoinyk, der havde sin hustru, Kristina Vydoinyk, med til festlighederne. Jane Dahl, viceborgmester og formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget deltog som kommunens repræsentant i den efterfølgende middag på Kragerup Gods, hvor Birgitte Dinesen, medlem af Laugstyrelsen, fortalte om Kragerups historie. 

Ambassadør Mikhailo Vydoinyk omtalte i sin tale de nære relationer mellem Danmark og Ukraine og udtrykte sin taknemmelighed for den støtte, som danskerne havde vist, siden krigen brød ud.

Ambassadøren benyttede også lejligheden til at fremhæve, hvorledes vikingerne, Ukraines og ikke mindst Kievs historie var knyttet sammen.

På vegne af Laugstyrelsen kunne oldermanden Finn Berggren udtrykke en stor tak til de nye medlemmer og understregede, at årets første optagelse i Harald Blåtands laug havde været så inspirerende, at Laugstyrelsen med store forventninger kunne se frem til årets kommende optagelser. 

 

De nye medlemmer og Laugstyrelsen foreviget på hovedtrappen på Kragerup Gods.

Første række fra venstre: Birgitte Dinesen, Laugstyrelsen, Ambassadør Mikhailo Vydoinyk, Finn Berggren, Laugstyrelsen, Arne Juul, Lars Grønkjær.

Anden række fra venstre: Claus Østergaard Olsen, Jane Dahl, Viceborgmester, Henrik Sørensen, Jens Grønkjær, Laugstyrelsen, Michael Bach Rasmussen, Per Ankær.

Bagerste række fra venstre: Jacob Stryhn, Laugstyrelsen, Inge Grønvold, Laugsmedlem, Lis Tribler, Laugstyrelsen og Anette Borg, Laustyrelsen.

De nye medlemmer fra venstre mod højre: Claus Østergaard Olsen, Per Ankær, Michael Bach Rasmussen, Lars Grønkjær, Henrik Sørensen, Mikhailo Vydoinyk og Arne Juul.

Viceborgmester Jane Dahl, der selv er medlem af Harald Blåtands Laug i selskab med det nye medlem, Ukraines Ambassadør, Mikhailo Vydoinyk, ved middagen på Kragerup Gods.

Harald Blåtands Laug deltog i fejringen af Hasse Ferrold

Laugets aktive ambassadør Hasse Ferrold fejrede den 30. januar 2023 såvel sin 75-års fødselsdag som 20-års jubilæet for sin succesfulde klub – International Copenhagen Club (ICC).

 

Det skete ved en festlig lejlighed på REALDANIA, hvor CEO Jesper Nygård indledte aftenen med et levende foredrag om REALDANIA.

 

Der var mødt mange af Harald Blåtands Laugsmedlemmer op ved denne lejlighed.

 

På fotoet er Hasse Ferrold i centrum iført sin klassiske jakke med emblemer og omgivet af Laugsmedlemmerne (fra venstre) Hans Hermansen, Copenhagen Post, Finn Berggren, Oldermand, og yderst til højre Jacob Stryhn, direktør og formand for Korsør Erhvervsforening.

Multihus indviet på vikingeborgen Trelleborg

Harald Blåtands Laugstyrelse var naturligvis til stede ved indvielsen af det nye multihus på Trelleborg, hvor viceborgmester Jane Dahl holdt tale og klippede ”snoren” til multihuset og overrakte derefter officielt nøglerne til museumschef Anne-Christine Larsen. (se foto).

Laugstyrelsen kunne glæde sig over, at såvel Jane Dahl som Anne-Christine Larsen er aktive medlemmer af Harald Blåtands Laug.

 

Viceborgmester Jane Dahl understregede i sin tale ”Med Multihuset har vi også taget et vigtigt skridt i arbejdet med at etablere Den Genskabte Borg”.

Harald Blåtands Laug igangsætter et ungdomsudvekslingsprogram med Irland

Gennem flere år har Harald Blåtands Laug været i kontakt med den irske ambassade vedrørende muligheden for et ungdomsudvekslingsprogram, hvor en ung dansker og en ung irlænder skulle tilbringe en uge som gæst i de respektive lande.

Hensigten med udvekslingsprogrammet er at give en introduktion til landets kultur og ikke mindst til formidlingen af vikingetiden lokalt og nationalt.

Gennem flere år har dette program ligget på skrivebordet, men Corona-tiden satte en kæp i hjulet.

Nu er programmet kommet et langt skridt videre.

Den irske ambassade i København og den danske ambassade i Dublin har skabt den officielle grobund for en kontakt til City Council i Waterford, der ligger et par timers togrejse sydligere end Dublin. Waterford er kendt som et centralt område i vikingernes historie.

På baggrund af møder med City Council i Waterford tegner der sig nu billedet af et udvekslingsprogram, der skal forløbe de kommende fem år.

Den store opbakning fra ambassaderne og City Council har understøttet et kommende samarbejde dels mellem Trelleborg Museum og Waterford Treasures Museum og dels mellem lokale Rotary klubber i Slagelse og Waterford.

Udvekslingsprogrammet har skabt stor opmærksomhed hos Irish Tourism, der ser positive udviklingsmuligheder for turisme mellem Irland og Danmark.

Det første udvekslingsprogram vil blive igangsat sommeren 2023.

 

På fotoet ovenfor ses: Oldermanden Finn Berggren og museumsdirektør Anne Christine Larsen, Trelleborg Museum besøger borgmesteren i Waterford og Eamon McEneary, museumsdirektøren i Waterford Treasures.

NATIONALMUSEET

Harald Blåtands Laug glæder sig over de tætte relationer til Nationalmuseet, der her understøttes af de nye medlemmer Rane Willerslev, Nationalmuseets direktør og Henriette Dudek Povlsen, Nationalmuseets vicedirektør.

INSPIRERENDE LIVSSYN

(Visited 58 times, 1 visits today)