Lifestyle

Optagelse 13. juni 2024

Billedetekst: Fra venstre Benthe Marit Norheim, billedkunstner, Norge, Niels Mellergaard, landskabsarkitekt, Esben Danielsen, direktør, Claus Ørntoft, billedhugger, Karsten Mungo Madsen, filmdirektør, Knud Erik Schack Korsbjerg, rektor, Jacob Frederiksen, salgschef og Peter Riis, international chefkonsulent.

Lifestyle

Årsmøde 2024

Billedetekst: Fra venstre: Formand Jens Grønkjær aflægger beretning, næstformand Svend-Erik Kristensen dirigerer, oldermand Finn Berggren ønsker velkommen, kasserer Lis Tribler aflægger regnskab.

Onsdag den 15. maj 2024 afholdt Harald Blåtands Laug Laugforsamling (årsmøde) på Kragerup Gods. Oldermand Finn Berggren ønskede velkommen, og formand Jens Grønkjær aflagde beretning. Kasserer Lis Tribler aflagde regnskab, og Oldermanden fortalt om planerne for det kommende år, herunder kommende optagelser, familiedag på Trelleborg, og 10-års jubilæum. Det hele under ledelse af dirigenten, næstformand Svend-Erik Kristensen.

Efter generalforsamlingen fortalte vicedirektør Henriette Dudek om Nationalmuseets strategi. Emily Ghadimi fra Irlands ambassade talte i forbindelse med Laugets udvekslingsprogram med Irland, hvor studerende fra Irland besøger Danmark, og en dansk besøger Irland.

Sidste år var det Alexander Noort, og han fortalte levende om sine oplevelser. Afslutningsvis indtog de 50 deltagere i dejlig middag.

Billedetekst: Henriette Dudek, Nationalmuseet.

Billedetekst: Emily Ghadimi, Irlands ambassade, med Oldermanden og udvekslingsstudent Alexander Noort.

Fotos: Alan Thagaard

Lifestyle

Optagelse 25. april 2024

Billedetekst: Fra venstre Katja Nordgaard, ambassadør Norge, Felipe Cousino, ambassadør Chile, Fernanda Rodriguez, Chiles ambassade, Christina Ørgaard Berggren, Alliance Manager, samt Mohamed Karim Fouad Sharif Mahmou, ambassadør Egypten.

Lifestyle

Optagelse 16. april 2024

Tirsdag den 16. april 2024 gennemførte Harald Blåtands Laug den første optagelse her i sit 10-års jubilæumsår. Her optog vi 7 nye medlemmer.

Billedetekst: Fra venstre Jacob Stryhn (Laugstyrelsen), Simon Sears (opstiller), Lis Tribler (Laugstyrelsen), direktør Leif Stiholt, Anette Borg (Laugstyrelsen), arkitekt Hans Scheving, Head of Preventative Service Gorm Martin Larsen, anlægsingeniør Morten Rasmussen, forstander Kenneth Willander, Kenneth Munck (opstiller), Naval Officer Leanne Wray, Australien, Birgitte Dinesen (Laugstyrelsen), Jens Grønkjær (Laugstyrelsen), fhv. chefredaktør Torben Dalby Larsen, oldermand Finn Berggren (Laugstyrelsen), samt Svend-Erik Kristensen (Laugstyrelsen).

Lifestyle

Optagelse den 2. oktober 2023

Billedetekst: Fra venstre Konsul Simon Mears, Tanzania, CEO René Barington, Senior Partner Frederik Ahm Krag, ambassadør Tina Krce, Kroatien, rigsarkivar Asbjørn Hellum, direktør Jens Kristian Poulsen, museumsleder Ruth Hedegaard, direktør Søren Hansen, ambassadør Alan M Leventhal, USA, Sherry Leventhal, USA og rektor Per Michael Johansen.

Billedetekst: Slagelse Kommunes viceborgmester Jane Dahl ønsker velkommen til de nye medlemmer på Kragerup Gods.

Billedetekst: Godsejer Regitze Dinesen fortæller om Kragerup Gods.

Lifestyle

Nye medlemmer optaget den 27. september 2023

Billedetekst: Fra venstre Marianne Stentebjerg, Anders Gjesing, Alan Thagaard, Erik Lindsøe, Pernille Hartmann Labusz, Anders Kolding og Philip Maury.

Lifestyle

Succesfuldt ungdomsudvekslingsprojekt

Harald Blåtands Laug kan med stor tilfredshed se tilbage på sommerens udvekslingsprojekt mellem Slagelse kommune og Waterford kommune i Irland.

Udvekslingsprojektet har været længe undervejs, men i foråret lykkedes det Lauget at igangsætte en 5-års samarbejdsaftale under stor medvirken af Irlands ambassade i København og den danske ambassade i Dublin.

Ud over Harald Blåtands Laug har Slagelse Gymnasium, Slagelse-Antvorskov Rotary og Waterford Rotary været involveret i processen. De to sidstnævnte Rotary klubber har haft ansvaret for indkvartering af de unge gymnasieelever, mens programmet blev organiseret af Trelleborg Museum og Harald Blåtands Laug.

De heldige gymnasieelever, der fik mulighed for at lære om de respektive landes kultur og vikinge relationer, var Alexander Noort Hansen fra Slagelse og Ben Aziri fra Waterford.

Den 18-årige gymnasieelev Alexander Noort Hansen fortæller med stor begejstring om sine mange oplevelser under opholdet i Waterford. Det er tydeligt, hvor meget den store gæstfrihed og opmærksomhed fra de lokale værter har betydet under Alexanders ophold. Jeg blev introduceret til steder og officielle personer, som jeg aldrig ville have haft mulighed for at opleve som almindelig turist bl.a. mødte jeg borgmesteren, fortæller Alexander.Irlands ambassadør, Elizabet McCullough, har på de sociale medier takket for samarbejdet med Slagelse Kommune og Harald Blåtands Laug, og alle parter ser frem til de kommende års udveksling af unge fra Waterford og Slagelse kommune.

Billedtekst: Ben Aziri i midten med oldermanden Finn Berggren og museumsdirektør Anner Kristine Larsen foran Christiansborg.

Lifestyle

Kære medlemmer

Vi har i dag – søndag den 17. september 2023 - modtaget information om, at Unescos´s Verdensarvskomite, der netop nu er samlet i Riyad i Saudi-Arabien har besluttet at optage de fem danske Ringborge bygget af Harald Blåtand på Unescos Verdensarvsliste.

Der ligger 16 års forberedende arbejde bag ansøgningen, der i sin sidste udformning udgør en bog ”Nomination of Viking-Age Ring Fortresses for inclusion on the World Heritage List” på ikke mindre end 400 sider. (Se foto af bog).

De fem Ringborge, der alle er bygget af Harald Blåtand i perioden 970-980 er Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Borgring i Køge og selvfølgelig Trelleborg i Slagelse, hvor sidstnævnte anses for at være den bedst bevarede ringborg.

Trelleborg blev fundet som den første ringborg i 1934, Aggersborg, Fyrkat og Nonnebakken blev udgravet i 1950´erne og den sidste Borgring i Køge blev undersøgt for få år siden.

Den danske kulturminister Jacob Engel-Schmidt siger: ”Det er en stor dag for Danmark og dansk historie”. På vegne af Harald Blåtands Laug vil jeg som oldermand udtrykke en stor lykønskning til Rane Willerslev, direktør for Nationalmuset og til Anne Kirstine Frank Larsen, museumschef for Trelleborg Museum. Vi glæder os over, at I begge er medlemmer af Harald Blåtands laug, og det er med stolthed, at alle os medlemmer af Harald Blåtands Laug kan fortsætte vores nationale og internationale opgave med at udbrede kendskabet til Harald Blåtand, Trelleborg og Vikingetiden.

Billedtekst: Bogen ”Nomination of Viking-Age Ring Fortresses for inclusion on the World Heritage List.”

Lifestyle

Diplomatiet stærkt repræsenteret – optagelse den 29. august

Det blev nogle oplevelsesrige dage for Harald Blåtands Laug.

Få dage efter optagelse af Goodwill Ambassadører stod Laugstyrelsen atter på Trelleborg og tog imod ikke mindre end tre ambassadører henholdsvis Kim Hyung Gil med hustru Soo Kyung Yun fra Syd Korea, Kevin Ayyalaraju fra Australien og Georgiens ambassadør Nata Menabde. Den diplomatiske gruppe var i selskab med seks danske erhvervs- og kulturfolk fra hele landet samt en enkelt lokal, fragtmand Jens Ole Larsen.

Billedtekst: De nye laugsmedlemmer (fra v) tidl. kulturdirektør Finn Andersen, grevinde Judith af Rosenborg, ambassadør Kerin Ayyalaraju, direktør Jesper Nygård, grev Ulrik af Rosenborg, ambassadør Nata Menabde, ambassadør Kim Hyung Gil, rådgivende ingeniør Martin Jensen, læge Soo Kyung Yun, advokat Peter Kofoed (laugsmedlem) og fragtmand Jens Ole Larsen.

Foto: Hasse Ferrold

Lifestyle

20 internationale Goodwill Ambassadører optaget i Harald Blåtands Laug

Harald Blåtands Laug kunne den 27. august byde velkommen til en usædvanlig gruppe internationale erhvervs- og kulturpersonligheder, der besøgte Trelleborg og kommunen for første gang. 

Det drejede sig om 20 såkaldte Copenhagen Goodwill Ambassadører fra lige så mange forskellige lande fra Tromsø i Nord til Abu Dhabi og Indien – ja faktisk repræsenterede de alle verdensdele. Goodwill Ambassadørerne, der alle er danske, er udvalgt af organisationen Copenhagen Capacity/Greater Copenhagen ud fra deres særlige mulighed og interesse for at promovere Sjælland.

De mange Goodwill Ambassadører var hjemme i Danmark til deres årlige møde og havde alle taget imod tilbuddet om at blive optaget som medlem af Harald Blåtands Laug.

Besøget på Vikingeborgen og Trelleborg Museum blev guided af museumschef Anne Kristine Frank Larsen, mens Harald Blåtands Laug gjorde klar til deres traditionsrige optagelsesceremoni.

De internationale Goodwill Ambassadører, hvor af mange havde medbragt deres ægtefælle, fortsatte til Kragerup Gods, hvor Harald Blåtands Laug fortsatte optagelsesceremonien. Viceborgmester Jane Dahl bød velkommen og benyttede lejligheden til at fortælle om Slagelse Kommune og godsejer Birgitte Dinesen fortalte om Kragerups historie.Goodwill Ambassadørerne var meget begejstret for besøget og lovede at promovere såvel Trelleborg som Vestsjælland.

Billedtekst: The international Goodwill Ambassadors, Copenhagen Capital ankommer til Trelleborg med VIKINGBUS.